Startside

Om Valdres-killing

Produkt og prisar

Oppskrifter

Bestiling


 

Oppskrifter

Her finn du nokre oppskrifter med kjekjøt.


Som det går fram av oppskriftene, har nokre brukt ”Valdres-killing” spesielt som ingrediens i rettane. Nokre oppskrifter kjem frå Opplysningskontoret for kjøtt.

 

Lukke til med kjekjøtet!

 

Last ned PDF-fil med alle oppskriftene
- www.valdreskilling.no - randi.oedegarden@gmail.com - Tlf. 958 06 019 - 2973 Ryfoss